Proiecte

Pentru început ne vom rezuma la a descrie succint principalele iniţiative pe care le avem în vedere pe termen scurt şi mediu. Acestea au în vedere realizarea unor soluţii online pentru probleme din mediul offline precum opacitatea activităţii administraţiei publice şi colaborarea dintre cetăţeni şi societatea civilă cu autorităţile şi instituţiile publice.


angajati.gov.ro reprezintă unificarea într-un portal unic de acces a trei baze de date cuprinzând informaţii de identificare ale persoanelor ce compun aparatul administrației publice, respectiv demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual. În practică, aceasta se traduce prin integrarea informațiilor furnizate de către Secretariatul General al Guvernului României, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


buget.gov.ro se rezumă la facilitarea accesului cetățenilor la informații privind defalcarea bugetului de stat într-un format prietenos și deschis, prin intermediul infograficelor. Proiectul este realizat prin contribuția Ministerului Finanțelor Publice și a ministrului delegat pentru buget. În paralel, informațiile furnizate aici au fost replicate pe platforma OpenSpending.org, care este un proiect online independent realizat de către Open Knowledge Foundation.


date.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise (open data) livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, fondat pe principiile transparenţei, participării şi colaborării. Portalul urmăreşte modelele similare întreprinse în Statele Unite ale Americii şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.


petitii.gov.ro împuterniceşte cetăţenii pentru a se implica în procesul decizional, atrăgând atenția Guvernului cu privire la problemele importante pentru comunitate și solicitând astfel o reacție oficială din partea acestuia. În principiu, proiectul facilitează exercitarea dreptului la petiționare garantat de art. 51 al Constituției României.


posturi.gov.ro va cuprinde toate anunțurile de funcții publice și posturi contractuale vacante în autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale. Baza de date a anunțurilor este actualizată zilnic prin aportul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și cel al Regiei Autonome Monitorul Oficial.