OGP

Open Government Partnership (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă) este un acord internaţional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

Open Government Partnership a fost lansat în mod oficial în luna septembrie 2011, când 8 state (Brazilia, Indonezia, Mexic, Norvegia, Filipine, Africa de Sud, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii) au semnat Declaraţia pentru o Guvernare Deschisă şi au prezentat planurile naţionale de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Guvernul României a aderat la această iniţiativă în anul 2011, iar în aprilie 2012, a aprobat prin Memorandum participarea României la Open Governement Partnership şi, de asemenea, Planul naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea angajamentelor asumate. Conform calendarului OGP, Guvernul României a trimis primul raport anual privind stadiul implementării în luna octombrie 2013. Numărul ţărilor participante a ajuns în prezent la 60.

Pentru mai multe informaţii: http://ogp.gov.ro