Despre

Departamentul pentru Servicii Online și Design (DSOD) este denumirea noii echipe formate la nivelul Palatului Victoria ce are ca principală misiune digitalizarea administrației publice.

Înființarea Departamentului a venit ca un răspuns direct față de nevoia tot mai acută de transparentizare a activității aparatului guvernamental central, precum și față de necesitatea apropierii factorilor de decizie de cetățeni.

Departamentul a fost gândit încă de la începuturile actualului Cabinet condus de premierul Victor Ponta, fiind  prevăzut inclusiv în Programul de Guvernare 2013-2016. Conform acestui angajament, în sarcina DSOD se află următoarele responsabilități principale:

  • conducă procesul de transformare și inovare al serviciilor online furnizate de către Guvernul României;
  • planifice, să dezvolte și să implementeze iniţiative având drept scop informarea corectă și transparentă a publicului asupra modului de lucru al administraţiei publice;
  • îmbunătăţească gradul de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în vederea livrării unor servicii publice de calitate;
  • coordoneze eforturile pentru realizarea unui portal unic de recrutare pentru posturile vacante finanţate de la bugetul de stat și bugetele locale, precum și alte iniţiative privind transparenţa și integritatea administraţiei publice;
  • realizeze centralizarea datelor primare privind personalul angajat în administraţia publică, a celor privind cheltuielile publice, precum și alte iniţiative de agregare a datelor produse de entităţile publice;
  • conducă eforturile privind datele deschise (open data), împuternicind cetăţenii să identifice, să descarce și să utilizeze seturi de date publice generate sau deţinute de către administraţia publică;
  • monitorizeze implementarea proiectelor de e-guvernare, Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), strategia privind Agenda Digitală a Uniunii Europene, precum și să sprijine instituţiile publice implicate;
  • urmărească procesul de definire și implementare a unei identităţi vizuale unitare la nivelul administraţiei publice centrale și, totodată, a unei prezenţe unitare în mediul online a entităţilor de stat, inclusiv implementarea domeniului gov.ro la nivelul întregului sistem public.

Departamentul este condus de către un consilier de stat, responsabil concomitent cu întreaga activitate IT din Palatul Victoria, în persoana lui Radu Puchiu. Anterior, Radu a condus Departamentul IT al Guvernului timp de mai bine de șase ani. În 2008 a fost responsabilul IT al echipei de organizare a Summitului NATO de la București. În perioada 2009-2012 a activat în mediul privat ca Public Sector Business Unit Manager. În octombrie 2012 a revenit la Palatul Victoria în calitate de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-ministru.